Camping i Søndejylland

Vadehavs camping er en campingplads for hele familien, der ønsker at opleve naturen. Vi er placeret i Emmerlev Klev i Sønderjylland med høje klinter, der ligger direkte ned til vadehavet. Vender man blikket mod vest, er der udsigt over vadehavet, Rømø og Sild. Vi ser det selv som en perle i en ny nationalpark. Vi har 125 pladser og 6 hytter.

P1060869Her er der mulighed for at komme tæt på naturen. Her sker noget både forår, sommer og efterår. Får med lam om foråret, fugle på træk, morgen og aften. At opleve en stor flok gæs flyve lige henover én, det er billeder og lyde, man tager med sig hjem her fra Vadehavet.
Det er også her i området man kan opleve Sort Sol, april/maj-september/oktober, når stærene samles i kæmpestore flokke og laver luftopvisning over rørskovene i marsklandet. Se mere her.

Man kan gå en tur langs Vadehavet og opleve ebbe og flod, eller gå tur på Vadehavet (ca. 2-3 km ud på Vadehavet ved ebbe (lavvande) og opleve den helt specielle natur, området her byder den besøgende. Her er et udpluk af, hvad man kan opleve når man camperer hos os:

  • Får der græsser på diget, fugle der ruger, fugle på træk, eller gå en tur langs Emmerlev Klev.
  • Cykle på gode små asfaltveje, foran det fremskudte dige. Det er muligt at cykle til grænsen langs med diget, hvor man passerer forbi saltvandssøen (fuglereservat) med mange forskellige fugle, ænder, gæs, fiskehejrer, vadefugle o.s.v.
  • Er man til fiskeri, så er Vidåen lige i nærheden (ved Højer Sluse). Fiskekort kræves.20131002_110755
  • Vil man køre lidt ud i omegnen i bil (eller på cykel) er her mange ting at se på, f. eks. Ribe, Rømø, Esbjerg, Legoland, osv.
  • Man kan besøge Tønder – en skøn gammel by, med en atmosfære der ikke findes ret mange steder. “Schackenborg” i Møgeltønder. Her i området blev Guldhornene også fundet (Gallehus).
  • Hvis man vil bade i Vesterhavet, er der hverken langt til badestrand eller Rømø.
  • Med færger lige syd for grænsen (Dagebøll) kan man tage på dagstur til øerne Føhr, Amrum, Sild etc. eller måske køre langs kysten syd for grænsen til Niebøll, Husum, Tønning, Ejderstedt o.s.v.
  • De kendte grænsebutikker så som Calle, Fleggard mf. ligger tæt på (ca. 12-2o km, kan man gøre indkøb)

 

 

Om Vadehavet og Naturen omkring

emmerlev klevVadehavet er en del af Vesterhavet. Området strækker sig fra Ho Bugt ved Esbjerg ned til den hollandske by Den Helder og er karakteristisk ved nogle ganske særlige tidevandsforhold.

Vadehavet omfatter en række delbassiner, der afvandes af hver sin rende eller dyb:
– Grådyb mellem Skallingen og Fanø,
– Knudedyb mellem Fanø og Mandø,
– Juvre Dyb mellem Mandø og Rømø,
– Lister dyb mellem Rømø og Sild.

 

Tidevandet
Hele Vadehavsområdet er stærkt påvirket af tidevandet, der igen skyldes månens tiltrækningskraft. Tiltrækningskraften giver tidevandet en regelmæssig periode på 6 1/4 time mellem højvande og lavvande. Vejret indvirker også på tidevandet. Vind fra vest presser vand ind mod Vadehavskysten og forstærker højvandets virkning med op til 4 meter ved orkan.

Almindeligvis er forskellen på højvande og lavvande ved Ho Bugt ca. 1 1/2 meter.

 

Fugle
Vadehavet er særligt kendt for den enorme mængde af fugle, der udnytter området året rundt. Om vinteren er vadehavet IMG_0716en vigtig rasteplads for 10 – 12 millioner vadefugle, gæs, ænder og måger. De fugle, der raster i vaden, opholder sig i kort tid for at genopbygge deres fedtdepoter hurtigst muligt, så de kan gennemføre deres lange træk til og fra ynglepladserne. Fuglenes behov for at forlade ynglepladserne og påbegynde efterårstrækket hænger sammen med, at de skal nå overvintringspladserne, inden det bliver for koldt. Undervejs stopper de på vaderne for at fælde deres fjer, og desuden skal de fylde deres depoter op til det videre træk. Mængden af føde topper i sommermånederne, hvor flere tusinde vadefugle ankommer. Det at fælde fjerdragten og opbygge fedtdepoter til at klare vinteren kræver megen energi – her tænkes specielt på de fugle, der overvintrer i Vesteuropa.

 

Fredning
Den danske del af Vadehavet, fra Ho Bugt til den tyske grænse, i alt 950 km² blev i 1985 fredet som naturreservat, med forskellige begrænsninger af færdsel og sejlads, og det er også vildtreservat med jagtfrie områder. Fredning, beskyttelse og begrænsninger er fastsat ved bekendtgørelse nr. 135 af 17. februar 1998 om fredning og vildtreservat i Vadehavet. Der er tillige udgivet en vejledning til bekendtgørelsen. Dele af Vadehavet blev i 2009 optaget på UNESCOs liste over verdensarvssteder.

 

 Vi er partner i nationalparken

home

http://nationalparkvadehavet.dk/

 

Relateret læsning
Vi har samlet en række links som fortæller mere om vadehavets historie, flora, fauna og meget mere. God fornøjelse!

 

Vadehavet.dk
Wikipedias artikel om Vadehavet
Skov- og Naturstyrelsens hjemmeside om Vadehavet